Наш інтернет-магазин пропонує для сучасного школяра та освітянина зошити та підручники, автором яких є А. Г. Мерзляк.

З проблемою уваги в її практичному аспекті доводиться стикатись кожному освітянину. Піклуючись про розвиток уваги школярів, вчитель сам повинен залишатись уважним, проявляти інтерес до дитячих здібностей і талантів. Натомість, нерідко самі педагоги не здатні бути уважними. У деяких, особливо початківців, не сформований елементарний рівень професійно-спрямованої уваги. З огляду на зошити та підручники А. Г. Мерзляка, без сумніву, його наукові доробки є актуальними.

Наукову новизну підручників, посібників, зошитів та навчальних матеріалів А. Г. Мерзляка виявляє його авторська розробка та обґрунтування змістового наповнення дефініції предмету, що дозволило визначити основні шляхи формування досліджуваного феномену у процесі викладання математики у навчальних закладах. Звернення автора до виокремлення уваги щодо викладання математики як навчального предмету, забезпечує успішність навчально-виховного процесу, а сама розробка змістового наповнення зошитів, підручників та посібників створює передумови для перегляду методичних засад підготовки майбутніх вчителів математики у системі педагогічної освіти.

Цікавою для моніторингу процесу навчально-педагогічного виховання є розроблена діагностична методика уваги майбутніх учителів математики. Можливість її застосування під час виконання учнями та студентами типових видів математичних задач оптимізує процес педагогічної діагностики, що свідчить про доцільність її впровадження у практику фахової підготовки сучасного школяра.

Варто зазначити наукову перспективність посібників, зошитів та підручників А. Г. Мерзляка, адже проблема формування уваги сучасних школярів на уроці математики, на думку автора, вперше набула свого висвітлення у вітчизняній педагогічній науці й заслуговує як на визнання широкого загалу, так і на подальшу дослідницьку увагу до теоретико-методологічної розробки. Провідні положення і висновки А. Г. Мерзляка можуть бути покладені в основу подальших досліджень проблем педагогічної освіти у напрямку викладання математики.

Наш інтернет-магазин пропонує на широкий загал наукові праці А. Г. Мерзляка. Для сучасного школяра та вчителя математики це є навчально-методична література, яка не лише викликає великий інтерес, але й варта уваги.